IZGRADNJA LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA – JAVNA GARAŽA

11 okt 2016

Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - dalje

Obavještenje o stavljanju van snage odluke - dalje

Programski zadatak sa elementima UTU - dalje

Izvještaj sa Javne rsprave - dalje

Program Javne rasprave - dalje

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - dalje

Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU - dalje