Izgradnja novih saobraćajnica u Kavi

11 aug 2023

U naselju Kava završeni su radovi na izgradnji saobraćajnice S-11, a u toku je i izgradnja S-12. Ove dvije saobraćajnice sastavni su dio mreže novih ulica u višim zonama grada, paralelnih sa Jadranskom magistralom, a čijom će se izgradnjom stvoriti alternativna drumska veza na potezu od Dumidrana do centra grada.

Vrijednost tendera za izgradnju S-11 dužine 120 metara, sa kompletnom vodovodnom, elektro, kanalizacionom i telekomunikacionom infrastrukturom iznosila je 196.500 eura. Radove je izvodila kompanija "Mantis" iz Herceg Novog, koja je odabrana kao najpovoljniji ponuđač na tenderu sprovedenom od strane Direkcije za investicije Opštine Tivat.

Privode se kraju i radovi na izgradnji nove saobraćajnice S-12, u vrijednosti od 106.261 euro. Izvođač radova je kompanija „Akropolis“ iz Nikšića. Asfaltiranje ove 60 metara duge saobraćajnice planirano je u septembru. U planu su i radovi na produžetku ove saobraćajnice u pravcu Dumidrana, kako bi se postojeća mreža saobraćajnica u tom dijelu grada povezala sa Kavom.

post slika

Galerija