Izvođenje radova u ulici Aerodromska

07 jun 2024

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/24-UPI-317/1 od 07.06.2024. godine, početi izvođenje  radova na prekopavanju u ulici Aerodromska (uzdužno prekopavanje na kat.parc.br. 1239/1 KO Mrčevac i 1988/1, 2162/1, 2162/2, 2162/3 i 2162/4 KO Đuraševići) i dva poprečna prekopa na kat.parc.br. 1239/1 i kat.parc.br. 1252/1 obje KO Mrčevac u cilju postavljanja TK infrastrukture.

Radovi će biti izvođeni fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja, u skladu sa izrađenim Projektom privremene saobraćajne signalizacije u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova, dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 07.06.2024. do 15.06.2024. godine.

Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo na opreznost.

post slika