Izvođenje radova u ulici Gornji Kalimanj I

19 mar 2024

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/24-UPI-67/4 od 15.03.2024. godine, početi izvođenje  radova na prekopavanju u ulici Gornji Kalimanj I (uzdužno prekopavanje na  gornjem dijelu kat.parc.br. 3249 KO Tivat) u cilju priključenja objekta sa kat.parc.br. 3220 KO Tivat na telekomunikacionu infrastrukturu.

Radovi će biti izvođeni fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja, u skladu sa izrađenim Projektom privremene saobraćajne signalizacije u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova, dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 21.03.2024. do 14.04.2024. godine.

Građanima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i molimo na opreznost.

post slika