JAVNA RASPRAVA – ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PUTA M-2, DIONICA TIVAT-JAZ

18 nov 2019
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, Uprava za saobraćaj Crne Gore iz Podgorice, Ul. IV proletrske br. 19, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tivat – Jaz, od km 885+500 do km 901+500. U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u: - prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova: - u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, - u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, - u i prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva. Elaborat je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, www.epa.org.me, kao i sa veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.com. Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 05.01.2020.godine. Javne tribine o predmetnom Elaboratu održaće se u: - Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, dana 23.12.2019.godine, sa početkom u 10 časova, - u sali Akademije znanja, Ul. žrtava fašizma bb, Opština Budva, dana 24.12.2019.godine, sa početkom u 10 časova, - i u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra „Nikola Đurković“, Stari grad, Opština Kotor, dana 26.12.2019.godine, sa početkom u 10 časova. Elaborat- PDF