POSAĐENI ROGAČI U DONJOJ LASTVI

18 nov 2019
Osam sadnica rogača posađeno je danas na rivi u Donjoj Lastvi, u zajedničkoj akciji Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj i d.o.o. „Komunalno“ Tivat. Duž šetališta, na dijelu od igrališta do parka Ivović, zasađeno je osam rogača visine oko 3,5 m. Sadnice su zasađene u linijskom rasporedu, poštujući postojeću koncepciju u prostoru, pri čemu je veći broj sadnica skoncentrisan na djelovima rive na kojima je postojeći drvored palmi narušen usljed štete koju je načinio crveni surlaš. Današnjom sadnjom završena je druga faza planiranih radova na sadnji ukrasnog drveća na rivi u Donjoj Lastvi. „Sadnjom autohtonih vrsta, kojima odgovaraju uslovi sredine na konkretnoj lokaciji, i koje se izgledom uklapaju u ambijent rive u Donjoj Lastvi, težimo ka tome da primjerenim hortikulturnim uređenjem ovaj izuzetan prostor bude još ljepši“ – istakla je Tamara Furtula, sekretarka za planiranje prostora i održivi razvoj. post slika