Javna rasprava Nacrta PUP Tivat

03 sep 2009

 

 • Uvodno o PUP-u - PDF
 • Odluka o izradi PPO i GUP Tivta - PDF
 • Odluka o izradi PUP Tivat - PDF
 • Programski zadatak PPO i GUP Tivat - PDF
 • Programski zadatak - PUP Tivat - PDF
 • Misljenje nadleznog Ministarstva - PDF
 • Odluka o utvrdjivanju Nacrta PUP Tivat - PDF
 • Program  javne rasprave - PDF
 
TEKSTUALNI DIO PLANA
 
 • Nacrt PUP Tivat - PDF
 
GENERALNO RJEŠENJE - GRAFIKA
 
 • Teritorialna podjela opstine Tivat - PDF
 • Konstante prostornog razvoja - PDF
 • Koncept mreže naselja - PDF
 • Plan šire namjene - PDF
 • Prostorni koncept razvoja objekata javnih funkcija - PDF
 • Mreže infrastrukturnih sistema - PDF
 • Plan seizmičke mikro reonizacije - PDF
 • Plan detaljne namjene - PDF
 • Saobraćaj - PDF
 • Plan vodosnabdijevanja - PDF
 • Plan odvodnjavanja - PDF
 • Plan energetike - PDF
 • Plan telekomunikacionih mreža - PDF
 • Plan uređenja zelenih površina - PDF
 • Zaštita životne sredine - PDF
 • Režimi zaštite kulturne i prirodne baštine - PDF
 • Režimi uređenja prostora - PDF
 • Mjere zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i značaja za odbranu zemlje - PDF
 • Teritorijalna planska podjela prostora - PDF
 • Plan šire namjene u postplanskom periodu - PDF
 
DETALJNA RAZRADA  - GRAFIKA
 
 • Plan detaljne namjene površina - legenda - PDF
 • Plan detaljne namjene površina - podjela - PDF
 • Plan detaljne namjene površina - teritorijalna planska podjela - PDF
 • List 1-Plan namjene površina - PDF
 • List 2-Plan namjene površina - PDF
 • List 3-Plan namjene površina - PDF
 • List 4-Plan namjene površina - PDF
 • List 5-Plan namjene površina - PDF
 • List 6-Plan namjene površina - PDF
 • List 7-Plan namjene površina - PDF
 • List 8-Plan namjene površina - PDF
 • List 9-Plan namjene površina - PDF
 • List 10-Plan namjene površina - PDF
 • List 11-Plan namjene površina - PDF
 • List 12-Plan namjene površina - PDF
 • List 13-Plan namjene površina - PDF
 • List 14-Plan namjene površina - PDF
 • List 15-Plan namjene površina - PDF
 
STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 
 • Odluka o izradi SPU - PDF
 • Izmjena odluke o izradi SPU - PDF
 • SPU PUP opstine Tivat - Nacrt 2009 - PDF
 
Primjedbe na dokument Nacrta PUP Tivat mozete poslati putem maila:
 
Napomena: Gore navedeni dokumenti nalaze se u Adobe acrobat formatu.
Ukoliko nemožete otvoriti gore navedene fajlove program Adobe acrobat reader možete preuzeti sa LINKA