SO od 26.05.2009.

24 okt 2009

Odluka o donošenju Programa postavljanja privremenih objekata - WORD

ODLUKU O DOPUNI  ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU IZVOĐENJA MUZIKE  - WORD

Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta - WORD

Odluka o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe - WORD

Odluka o radnom vremenu - WORD

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZBOR DIREKTORA  JAVNOG PREDUZEĆA “VODOVOD I KANALIZACIJA “ TIVAT- WORD

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2008. godinu. - WORD

ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TIVAT ZA 2008.GODINU - WORD