Javna rasprava o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje podmorskog cjevovoda za ostrvo Gospa od Otoka (Gospa od Milosti)

12 feb 2024

Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je nosilac projekta, Direkcija za investicije Opštine Tivat, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju podmorskog cjevovoda za ostrvo Gospa od Otoka (Gospa od Milosti), na katastarskim parcelama broj 95, 96, 56/2, 57/1 KO Milovići i katastarskim parcelama broj 1 i 2 KO Bogišići, opština Tivat.

 

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, Ulica IV proleterske br.19, II sprat, kancelarija broj 217, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg magnolija br.1,kancelarija broj 5. Elaborat o projeni uticaja na životnu sredinu je dostupan na veb-sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, kao i veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

 

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do petka 08.03.2024. godine.

 

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u ponedeljak 04.03.2024. godine, sa početkom u 10 časova.

 

Elaborat -  PDF