Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat

25 mar 2013

Obavještava se javnost da će se Javna rasprava održati u periodu od 24.03.2013. do 07.04.2013. godine

Obavještenje - dalje