Svjetski dan šuma

25 mar 2013

U petak 22.03.2013. godine Opština Tivat i JP “Komunalno”-Tivat, u cilju obilježavanja 21. marta Svjetskog dana šuma, organizovali su uređenje dječijeg igrališta u Lepetanima, a pridružili su se i predstavnici Turističke organizacije Tivta i učenici OŠ “Drago Milović”. Tom prilikom posađeno je 5 sadnica čempresa (Cupressus pyramidalis) i 80 sadnica pitosporuma (Pittosporum tobira).

Radnici JP “Komunalno” na čelu sa tehničkim direktorom Tonkom Lukšićem  pripremili su teren.

Radmila Kilibarda, Savjetnik za poljoprivredu i Biljana Krivokapić, Savjetnik za zaštitu životne sredine upoznali su učenike sa ciljem akcije i podjelili edukativni materija o značaju šuma, a učenica  VI razreda OŠ „ Drago Milović“, Maša Šćekić je pročitala „Molitvu šume“
 
Ideja za obilježavanje svjetskog dana šuma nastala je na 23. sjednici Generalne skupštine, Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine. Izabran je 21.mart, kao dan jesenje ravnodnevnice na južnoj, odnosno proljećnje na sjevernoj hemisferi, kao dan proslave i obilježavanja tri ključna aspekta šumarstva: zaštite, proizvodnje i rekreacije, a sve u cilju podsjećanja na njihov značaj, kao i da bi se istakle brojne koristi koje čovječanstvo ima od njih.

post slika