Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana kontrole populacije pasa na teritoriji opštine Tivat 2024-2029.godine

24 nov 2023

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana kontrole populacije pasa na teritoriji opštine Tivat 2024-2029. godine trajaće 15 dana i održaće se u periodu od 27.11.2023. godine zaključno sa 11.12.2023. godine.

Javna rasprava biće održana po slijedećem planu:

 1. Organ lokalne uprave, zadužen za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat.
 1. Nacrt Plana će se:
 • objaviti na internet stranici Opštine Tivat: opstinativat.me ;
 • na oglasnoj tabli unutar poslovnih prostorija Opštine;
 • učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u kancelariji Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti.
 1. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, privredna društva, preduzetnici, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, javne službe i svi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid u nacrt Lokalnog plana.
 2. Centralna javna rasprava će se održati u četvrtak 12.2023. godine sa početkom u 12h u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
 3. Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti:
 • u elektronskoj formi na e-mail: sekretarijatsks@opstinativat.me;
 • pisanoj formi neposredno na pisarnici Opštine;
 • putem pošte na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za saobraćaj i stambeno- komunalne djelatnosti, Trg magnolija br. 1.
 1. Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, nakon čega će sačiniti Izvještaj koji će biti dostupan javnosti na sajtu Opštine Tivat.
Program javne rasprave - PDF

Odluka o utvrđivanju nacrta - PDF

Nacrt Plana - PDF post slika