JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/ICA RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA INTEGRACIJU I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM ZA OPŠTINU TIVAT ZA PERIOD 2018 – 2021. GODINE

05 sep 2018

JAVNI POZIV - PDF