JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE I NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

25 feb 2016

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da će se u periodu od 26.01.2016. do 26.02.2016. godine, održati 

JAVNA RASPRAVA 

Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. 

U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane obrađivača. 

Okrugli sto će se održati u: 
Kotoru 04. 02. 2016. godine od 12-14 h u Palati Bizanti 
Tivtu 05.02. 2016. godine od 12-14 h u Multimedijalnoj Sali opštine Tivat 
Herceg Novom 11. 02. 2016. godine od 12-14 h u Velikoj Sali Skupštine opštine Herceg Novi 
Podgorici 12.02. 2016. godine od 10-16h tematski okrugli stolovi na teme saobraćaja, poljoprivrede i turizma u Multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 
Budvi 15.02.2016. godine od 12-14 h u Akademiji znanja u Sali D8 
Baru 16.02. 2016. godine od 12-14 h u Velikoj Sali Skupštine opštine Bar 
Ulcinju 17.02. 2016. godine od 12-14 h u Velikoj Sali Skupštine opštine Ulcinj 

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u: 

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u sekretarijatima za urbanizam lokalnih samouprava, svakog radnog dana od 11 do 13 časova. 

Nacrt Prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici.

Nacrt plana PPPN Obalno podrucje

Nacrt Izvjestaja SPU na ZS za Nacrt PPPN Obalno podrucje CG

GRAFICKI DIO 1

GRAFICKI DIO 2