JAVNA RASPRAVA O NACRTU URBANISTIČKOG PROJEKTA „TURISTIČKA ZONA LEPETANE“

29 aug 2018

Predsjednik opštine Tivat, dana 29.08.2018. godine, utvrdio je Nacrt urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“ sa Izvještajem o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SPU) i Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“ sa Izvještajem o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SPU), održaće se se u periodu od 30.08.2018. godine do 13.09.2018. godine (15 dana).

Za vrijeme trajanja Javne rasprave, uvid u predmetni Nacrt može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova u zgradi Opštine Tivat - Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata ( I sprat, kancelarija br.5), kao i na sajtu Opštine Tivat: www.opstinativat.com.

Prezentacija Nacrta projekta, uz učešće obrađivača „Centar za arhitekturu i urbanizam-CAU“d.o.o. Podgorica i obrađivača Izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu - Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, Zavod za ekologiju iz Podgorice, održaće se: 10.09.2018. godine, u zgradi Opštine Tivat – multimedijalna sala u prizemlju, sa početkom u 12:00 časova.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u Javnoj raspravi o predmetnom Nacrtu projekta, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju direktno na arhivu Opštine Tivat ili putem e-mail adrese: javna.rasprava@opstinativat.com.

Kompletan Nacrt projekta može se pogledati na sljedećem linku: https://stari.opstinativat.me/index.php?option=com_content&view=article&id=677&lang=me