JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

22 sep 2017

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo obavještava sve zainteresovane korisnike da je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeca u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom raspisala Javni poziv za Program podrške razvoju preduzetništva, radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Program je namijenjen:
• preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu,
• budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje,
• ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa,
• licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
• licima sa invaliditetom


Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.


• Iznos kredita: do 50.000,00 EUR
• Kamatna stopa: 2,5 % na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna
• Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period)
• Grace period: do 4 godine.
Zainteresovani kandidati za navedeni Program apliciraju kod Direkcije za razvoj MSP koja ce organizovati preduzetnicku obuku za pocetnke u biznisu i tehicku podrsku za izradu biznis plana.

PRIJAVNI FORMULAR BIZNIS IDEJE - dalje

PROGRAM ZA KANDIDATE - dalje

OGLAS ZA PODSTICAJ PREDUZETNIŠTVA - PDF