JAVNI PROLAZ NA PUTU RADOVIĆI – TIVAT

09 maj 2017

- Obavještenje - dalje

- Rješenje - dalje

- Obavještenje o javnoj raspravi  - Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za javni prolaz ispod puta Tivat  - Radovići - dalje

- Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za javni prolaz ispod puta Tivat - Radovići - dalje

- RJEŠENJE - Potreba procjene uticaja - PDF

- 17.05.2017 - Obavještenje - PDF

- 08.05.2017 - Obavještenje  - PDF

 

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF