ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – JAVNI PROLAZ

09 maj 2017

Obavještenje - PDF

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF