Javni registar kućnih brojeva, ulica i trgova na sajtu Opštine Tivat

22 feb 2022

Sekretarijat za privredu obavještava građane da je na sajtu Opštine Tivat dostupan javni registar kućnih brojeva, ulica i trgova – Adresni registar koji sadrži podatke o ulicama (utvrđenim Odlukom jedinice lokalne samouprave) i kućnim brojevima za teritoriju opštine Tivat.

Saglasno Zaključcima Vlade Crne Gore od 13. maja 2021. godine o usvajanju Informacije o stvaranju uslova za potrebe Sprovođenja popisa stanovništva, službenici Sekretarijata za privredu su u protekloj godini pohađali obuku za unos podataka u adresnom registru. U saradnji sa Upravom za katastar i državnu imovinu, izvršen je unos podataka o ulicama i kućnim brojevima za teritoriju opštine Tivat. Navedeni registar se ažurira u kontinuitetu.

Sva zainteresovana lica mogu pristupiti registru putem sljedećeg linka: https://adrese.me