Uklanjanje privremenih objekata bilborda sa teritorije opštine Tivat

22 feb 2022

Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor obavještava građane, posebno vlasnike privremenih objekata bilborda, da će se pristupiti uklanjanju istih sa teritorije opštine Tivat.

Četvorogodišnjim Programom privremenih objekata Opštine Tivat, kao i Programom privremenih objekata Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, nisu predviđene lokacije za postavljanje bilborda, stoga su postojeći, kojih je na teritoriji opštine trenutno blizu jedne stotine, postavljeni mimo Zakona.

Iz Sekretarijata apeluju na vlasnike da sami pristupe uklanjanju bilborda, kako bi izbjegli troškove uklanjanja administrativnim putem.

post slika