JU CENTAR ZA KULTURU TIVAT

22 jul 2014

Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat - dalje

Odluka o usvajanju plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2016.godinu - dalje

Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2016. godinu - dalje


Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2015 - dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Centar za kulturu“ - dalje

Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2014. godinu - dalje

Zaključak o usvajanju programa rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2014. godinu - dalje


Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2015 - dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Centar za kulturu“ - dalje


Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Centra za kulturu Tivat za 2013.g  - dalje


ODLUKE:

Odluka o imenovanju  Savjeta JU Centra za kulturu Tivat - dalje

Odluka o imenovanju člana savjeta Centra za kulturu Tivat - dalje