JUN 2015

19 jun 2015

- 29.05.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Trifunović Ostoja

- 26.06.2015. - Ugovor o razmjeni nepokretnosti -  Opština Tivat i Radović Mirko

- 19.06.2015. - Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti -  Opština Tivat i Pean Đurđina

- 19.06.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Civil engineer" d.o.o. Podgorica

- 17.06.2015. - Ugovor o zakupu zemljišta - Opština Tivat i Nikolić Zoran

- 15.06.2015. - Ugovor o zakupu zemljišta - Opština Tivat i "Expo Commerce" d.o.o. Kotor

- 15.06.2015. - Ugovor o zakupu zemljišta - Opština Tivat i "Vanila" d.o.o. Tivat

- 15.06.2015. - Ugovor o zakupu zemljišta - Opština Tivat i "KaluđerovićS" d.o.o. Tivat

- 15.06.2015. - Ugovor o zakupu zemljišta - Opština Tivat i "Hotels-N-Group" d.o.o. Tivat - 0101-464-240

- 15.06.2015. - Ugovor o zakupu zemljišta - Opština Tivat i "Hotels-N-Group" d.o.o. Tivat - 0101-464-241

- 08.06.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Vukadinović Radenko, Lidija Samardžić i Elza Begović 

- 05.06.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Stevo Jovićević

- 04.06.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Šćepanović Marija

- 03.06.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Denis Krikunchik