JUN 2017

07 jun 2017

- 29.06.2017 - Ugovor za pružanje usluga_Geotechnics Projects and Consulting - br. 1902-404-35-6

- 28.06.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_ukašin Hrnjez - br. 0702-444-4/62-1

- 27.06.2017 - Ugovor za pružanje usluga_Info biro Montenegro d.o.o. - br.1902-404-13/16

- 27.06.2017 - Ugovor o izvođenju radova_Electro Team D.O.O. - br. 1902-404-32/8

- 26.06.2017 - Ugovor o izvođenju radova_Carinvest d.o.o. - br. 1902-404-33/6

- 21.06.2017 - Ugovor o ustanovljavanju prava službenosti_Vlada Crne Gore - br. 0101-050-7/25-1

- 15.06.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_M&J Prelevic i Cake Shop d.o.o. Tivat - br. 0101-464-96/5-2016

- 15.06.2017 - Ugovor o zakupu terase - Kaluđerović Company D.O.O. - br. 0101-464-403/2

- 15.06.2017 - Ugovor o zakupu terase_Montenegrino d.o.o. - br. 0101-464-343/12

- 15.06.2017 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Nemanja Šćekić - br. 0101-464-343/13

- 15.06.2017 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Ledo d.o.o. Podgorica - br. 0101-464-343/14

- 15.06.2017 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Adamović Nenad Tivat - br. 0101-464-343/15

- 15.06.2017 - Ugovor o zakupu privremene lokacije D.O.O._Cappetano Tivat - br. 0101-464-343/17

- 15.06.2017 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Vanila d.o.o. Tivat - br. 0101-464-343/16

- 13.06.2017 - Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Telemach usluge - br.810600218

- 12.06.2017 - Ugovor o zakupu terase_Sirena Company d.o.o. - br. 0101-464-381/1

- 12.06.2017 - Ugovor o zakupu terase_Galia Trio Montenegro d.o.o. - br. 0101-464-377/1

- 12.06.2017 - Ugovor o zakupu terase_Ambient d.o.o. - br. 0101-464-375/1

- 12.06.2017 - Ugovor o zakupu terase_Vapiano d.o.o. - br. 0101-464-376/1

- 09.06.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Šoškić Milovan - br. 0702-444-4/60-1

- 08.06.2017 - Ugovor_Bolushevskiy Anatoly - br. 0702-444-4/54-1

- 07.06.2017 - Ugovor za pružanje usluga_Represent Communications - br. 1902-404-22/5

- 07.06.2017. - Ugovor za redovno održavanje sistema za dojavu požara_WINPROJECT KD NIKŠIĆ - br. 0101-822-439

- 07.06.2017. - Ugovor o nabavci robe_Kastex d.o.o. - br. 1902-404-21/5

- 05.06.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Lidija Gospić - br. 0702-444-4/51-1