KAMPANJA „16 DANA AKTIVIZMA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA“

24 nov 2015

Opština Tivat se i ove godine pridružuje globalnoj kampanji „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ koja traje od 25.novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10 decembra Međunarodnog dana ljudskih prava ,organizujući niz aktivnosti:
Omladinski klub u okviru svojih aktivnosti tokom kampanje organizuje filmske projekciju na temu nasilja u porodici ,prevenciji nasilja i devijantnog ponašanja koje dovodi do svih vrsta nasilja
U tivatskim školama će se tokom ovog perioda održati niz radionica na temu vršnjačkog nasilja i ljudskih prava ,koje će izvoditi Vršnjački edukatori Kancelarije za mlade.

U svim tivatskim obrazovno vaspitnim ustanovama , SMŠ Tivat, OŠ Drago Milović, OŠ Branko Brinić, Muzičkoj školi Tivat i JPU Bambi , biće postavljene kutije za prijave i pritužbe za nasilje sa nazivom „SVI MOJI PROBLEMI“ na osnovu Protokola o postupanju, a koje će se periodično otvarati od strane pedagoške službe i jednog predstavnika Savjeta roditelja.
Ove godine u saradnji sa AIKIDO AKADEMIJOM Tivat u njihovom Trening Centru biće organizovan Kurs samoodbrane za žene koji počinje 27.novembra.Nakon obuke polazniće ce dobiti sertifikate.

 

post slika