Konkurs za izdavačku djelatnost iz oblasti kulture

02 apr 2020

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat raspisao je konkurs za raspodjelu sredstava u iznosu od  5.000,00 eura opredijeljnih iz Budžeta Opštine za izdavačku djelatnost u 2020. godini.

 

Na konkursu mogu učestvovati NVO, fizička i pravna lica sa teritorije Crne Gore, koji ispunjavaju kriterijume. Pravo učešća nemaju javne ustanove i subjekti čiji rad se finansira iz Budžeta Crne Gore, odnosno Budžeta Opštine sredstvima planiranim za kulturu, kao i nevladine organizacije kojima su odobrena sredstva za iste projekte iz Budžeta Crne Gore, odnosno Budžeta Opštine. Učesnik konkursa koji je sredstva za projekat u ukupnom iznosu dobio od drugog donatora ne može dobiti sredstva.

Konkursom je predviđeno i sufinansiranje dopunjenih izdanja ranije izdate publikacije, kao i reprint izdanja, shodno uslovima konkursa.

Kriterijumi za vrednovanje projekata po ovom konkursu su umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske i lokalne kulture, međunarodna afirmacija crnogorske kulture i usklađenost predloženog iznosa sredstava po planiranim aktivnostima projekta.

Prioritet za sufinansiranje imaju autori iz Tivta, odnosno autori čija je publikacija od značaja za Tivat i Boku Kotorsku.

Opština može sufinansirati projekat najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Prijava na konkurs sa propratnom dokumentacijom  podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 16.4.2020.godine. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 12 h na broj telefona 032/661-334, kao i na e-mail adresu, ana.ivanovic@opstinativat.me.

 

post slika