KURSOM SAMOODBRANE ZA ŽENE OPŠTINA TIVAT I AIKIDO KLUB U KAMPANJI “16 DANA AKTIVIZMA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA”

10 dec 2013

Opština Tivat u saradnji sa Ministarstvom ljudskih prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori pokrenuli su i ove godine  kampanju „16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama”.
Opština Tivat jedna je od 10 opština u Crnoj Gori koja se pridružila kampanji organizovanjem dvodnevnog Kursa samoodbrane za žene u Trening centru AIKIDO Kluba Tivat.
Kurs je počeo 06.decembra (petak) u 12.00 časova u Trening centru AIKIDO KLUBA Dumidran Tivat i osim koordinatorke za rodnu ravnopravnost opštine Tivat mr.Darke Ognjanović kursu je prisustvovala i Aleksandra Vujisić, koordinatorka za poslove rodne ravnopravnosti misija OESCE-a u Crnoj Gori.

Međunarodna kampanja promoviše eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama. U Crnoj Gori, kampanja ima za cilj podizanje svijesti o ovom problemu i podsticanje nadležnih organa i javnost da učestvuju u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Treneri su građanke učili osnovama samoodbrane čime je opština Tivat obilježila Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i samim tim otpočeti kampanju.
Opština Tivat će ovih dana podijeliti i propagandni materijal članicama Radne grupe za izradu Lokalnog plana za postizanje Rodne ravnopravnosti u Tivtu. U saradnji sa Ministarstvom pravde i ljudskih prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti i Misijom  OEBS-a u Crnoj Gori.

post slika