Lokalna samouprava sprovodi mjere energetske efikasnosti u Gradskoj biblioteci Tivat

13 okt 2022

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat je shodno mjerama i aktivnostima sadržanim u Programu poboljšanja energetske efikasnosti, a u cilju poboljšanja  energetskih karakteristika zgrada u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, izvršio nabavku trideset LED panela sa ramovima koji će biti postavljeni u prostorijama Gradske biblioteke Tivat.

Izradom detaljnih energetskih pregleda sa energetsko – ekonomskom analizom za svaki objekat u vlasništvu Opštine, utvrđeno je da je unutrašnjost ovog objekta  osvijetljena konvencionalnim fluorescentnim  i inkadescentnim  neefikasnim  sijalicama koje su u lošem stanju. Detaljnim energetskim pregledom je prepoznata mjera  zamjene zastarjelih rasvjetnih tijela, energetski efikasnijim LED svjetiljkama.

Osim uštede energije ovim se postiže udobnost i stvaranje prijatnijeg okruženja za sve korisnike ovog prostora.

Energetska efikasnost je jedan od najefikasnijih načina za postizanje održivog  razvoja, stoga Opština Tivat kontinuirano ulaže sredstva u poboljšanje energetskih karakteristika zgrada, podizanje nivoa svijesti građana, edukaciju energetskog tima, ali i pripremu projektne dokumentacije za realizaciju projekata.