Nastavak akcije pošumljavanja

13 okt 2022

Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat u narednom periodu planiraju sprovođenje zajedničke aktivnosti pošumljavanja, u skladu sa  Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2022. godinu i Lokalnim akcionim planom za biodiverzitet 2018-2023. godine. U cilju održivosti i zaštite prostora pošumljavanje se nastavlja modelom agrošumarstva.

Pod agrošumarstvom se podrazumjevaju aktivnosti koje uključuju kombinovano gajenje šumskog drveća i voća zajedno sa drugim kulturama, uz obostranu korist za ljude, biljke, životinje i uopšte životnu sredinu. Pošumljavanje će se vršiti sadnicama masline, divljeg šipka, košćele i iglice  (čičimak).

Lokacija koja je obuhvaćena pošumljavanjem je rubno zemljište nekadašnje deponije Grabovac – nastavak pošumljavanja od prošle godine, kao i zemljište Pod kuk iza stanice OB Tivat (gornja zona prema naselju).

Pozivaju se zainteresovane institucije i organizacije, koje žele da se priključe akciji sadnje na terenu, nabavke sadnica i sl. da se jave u nadležnim sekretarijatima u cilju dalje organizacije, najkasnije do 25.10.2022.godine.

Kontakt mail privreda@opstinativat.me, radmila.kilibarda@opstinativat.me i igor.mamula@opstinativat.me

post slika