MAJ 2014

29 maj 2014

- 29.05.2014. - Ugovor o izvođenju radova na saniciji puta u naselju Mrčevac - Incom d.o.o.

- 28.05.2014. -  Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gradiošnici III faza - Incom d.o.o.

- 20.05.2014. -  Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje pumpne stanice Đuraševići 5 - dalje

- 20.05.2014. - Odluka o prodaji nepokretnosti UP 40 u zahvatu DUPa Tivat Centar - dalje

- 20.05.2014. - Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br Rs 208-11 - dalje

- 20.05.2014. - Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište - dalje