MAJ 2014

29 maj 2014

– 29.05.2014. – Ugovor o izvođenju radova na saniciji puta u naselju Mrčevac – Incom d.o.o.

– 28.05.2014. –  Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gradiošnici III faza – Incom d.o.o.

– 20.05.2014. –  Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje pumpne stanice Đuraševići 5 – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o prodaji nepokretnosti UP 40 u zahvatu DUPa Tivat Centar – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br Rs 208-11 – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište – dalje