MENSA TESTIRANJE U TIVTU

13 mar 2019

Besplatno testiranje bazične inteligencije u Tivtu, u organizaciji Mensa Crne Gore održaće se u subotu, 23. marta u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, Trg Magnolija. Rok za prijavu je do srijede, 20. marta do 23:59 časova.

Pošto je Opština Tivat  i ove godine ostvarila saradnju sa Mensom Crne Gore, testiranje je besplatno za sve zainteresovane građane Tivta.

Predviđeno je pet termina za testiranje, na svakih sat, počev od 10 časova ujutru, do 14 časova, kada je posljednje testiranje. Svaki kandidat će u odgovoru na prijavu biti obaviješten o tačnom terminu testiranja.

Pravo na testiranje imaju svi kandidati koji na dan testiranja imaju najmanje 16 godina, s tim da su maloljetni kandidati dužni da prilože ovjerenu pismenu saglasnost roditelja ili se obratiti upravi škole koju pohađaju.

Prijava za testiranje je obavezna i podrazumijeva slanje popunjenog prijavnog formulara na mejl adresu tivat@mensa.me

Formular se može preuzeti na http://www.mensa.me/images/formularzaprijavu.xls

Mensin test može se raditi najviše tri puta u životu, pri čemu između dva testiranja ne smije da protekne manje od godinu. Članovi Mense mogu imati prednosti prilikom školovanja ili zapošljavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Mensa Crne Gore je sljedeće godine domaćin najvažnijeg događaja u Mensi International - Sastanka direktora svih punopravnih Mensi svijeta.

post slika