MIŠLJENJA – DUP GORNJI ĐURAŠEVIĆI

25 sep 2013

1. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići - dalje

2. JP Komunalno -  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići - dalje

3. EPCG -  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići - dalje

4. JP Vodovod i kanalizacija - Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići - dalje

5. JP Regionalni vodovod - Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići - dalje

6. Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj -  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići - dalje

7. VodaCom -  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići - dalje