MIŠLJENJA – DUP GORNJI ĐURAŠEVIĆI

25 sep 2013

1. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje

2. JP Komunalno –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje

3. EPCG –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje

4. JP Vodovod i kanalizacija – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje

5. JP Regionalni vodovod – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje

6. Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje

7. VodaCom –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje