MIŠLJENJA – DUP ŽUPA – ČEŠLJAR

25 sep 2013

1. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Mišljenje na Nacrt DUP Župa - Češljar - dalje

2. Crnogorski telekom -  Mišljenje na Nacrt DUP Župa - Češljar - dalje

3. JP Komunalno -  Mišljenje na Nacrt DUP Župa - Češljar - dalje

4. EPCG -  Mišljenje na Nacrt DUP Župa - Češljar - dalje

5. JP vodovod i kanalizacija - Mišljenje na Nacrt DUP Župa - Češljar - dalje

6. JP Regionalni vodovod - Mišljenje na Nacrt DUP Župa - Češljar - dalje

7. Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj -  Mišljenje na Nacrt DUP Župa - Češljar - dalje

8. VodaCom -  Mišljenje na Nacrt DUP Župa - Češljar - dalje

9. Ministarstvo održivog razvoja i turizma - dalje

10. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - dalje

11. Ministarstvo odbrane - dalje

12. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - dalje

13. Direktorat za turistički razvoj i standarde - dalje

14. Sektor za upravljanje otpadom i komunalni razvoj - dalje