ODRŽAN SEMINAR NA TEMU SUKOB INTERESA

25 sep 2013
U multimedijalnoj sali opštine Tivat 24.09.2013. godine održan je jednodnevni seminar kao svojevrsna edukacija javnih funkcionera na temu prevencije i sprječavanja sukoba interesa, koji organizuju Komisija za sprječavanje sukoba interesa i Uprava za antikorupcijsku inicijativu u sklopu projekta „Podrška implementaciji antikorupcijske strategije i Akcionog plana“, koji se sprovodi u saradnji sa Federalnom kancelarijom za administraciju SR Njemačke.
Predsjednik Komisije za sprječavanje sukoba interesa, mr Slobodan Leković je prezentovao novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa i izmjene i dopune Zakona, ograničenja u vršenju javnih funkcija, prijave poklona, provjera imovine i kaznene odredbe.
Seminaru su prisustvovali javni funkcioneri opštine Tivat, Kotor i Herceg Novi, sudije i tužioci koji su imali priliku da čuju izlaganje njemačkih eksperata Goce Peroskog i dr Josefa Schiffera i njihova iskustva u pogledu sprječavanja sukoba ineteresa.
post slika