POZIV PRIVREDNICIMA DA UČESTVUJU U PROJEKTU OPŠTINE TIVAT I UNDP-A

30 jan 2018

Opština Tivat i UNDP, krajem prošle godine, potpisale su Sporazum o saradnji na zajedničkom projektu, koji predviđa istraživanje o postojećim i neophodnim kadrovskim potencijalima privrednih subjekata na području opštine Tivat. Cilj ovog projekta, pokrenutog na inicijativu Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo, jeste unapređenje preduzetništva, podizanje kvaliteta i konkurentnosti lokalnih preduzeća, te stvaranje platforme za adekvatno organizovanje obuka i usavršavanja, kako zaposlenih tako i nezaposlenih sa Biroa rada. 

Istraživanje se vrši radi prikupljanja podataka o broju privrednih subjekata na teritoriji opštine Tivat, strukturi stručne spreme zaposlenih, radi sticanja više informacija o potrebama za unapređenjem određenih vještina kod zaposlenih, ali i o profilu kadrova koji je neophodan privrednim subjektima u Tivtu, u narednom periodu. Rezultat projekta biće izvještaj u široj i kraćoj verziji (Informator), koji će poslužiti Opštini Tivat za planiranje unapređenja vještina i znanja postojećih zaposlenih u privrednom sektoru, obuku nezaposlenih u cilju njihovog adekvatnog osposobljavanja i prilagođavanja traženom profilu kadra, te određivanju trendova kada je u pitanju struktura potrebnih kadrova u privredi u narednom periodu.

Suština projekta ogleda se u nastojanju Opštine Tivat da kroz dobijene podatke, u mjeri u kojoj je to moguće, utiče na smanjenje stope nezaposlenosti na lokalnom nivou, kao i da ciljanim obukama doprinese usavršavanju zaposlenih u privrednim subjektima na svojoj teritoriji, a sve u cilju podizanja kvaliteta i konkurentnosti lokalnih preduzeća.

Projekat je zvanično otpočeo 18.01.2018. sa rokom završetka 01.03.2018. godine. Kako će se u ovom intervalu sprovesti anketiranje odabranog uzorka privrednih subjekata sa teritorije opštine Tivat, nadležni Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo ovom prilikom poziva sve privredne subjekte sa teritorije opštine Tivat da prepoznaju značaj ovog istrraživanja te da uzmu aktivno učešće u cilju dobijanja što kvalitetnijih i pouzdanijih informacija koje bi poslužile Opštini Tivat u kreiranju adekvatnog programa podrške unapređenju poslovnog ambijenta.

Više informacija pronađite u Dopisu svim privrednim subjektima.