NAGRADNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA, LIKOVNIH RADOVA I CRTEŽA POD NAZIVOM “GRAD SVIH NAS”

25 feb 2016

Nagradna izložba fotografija, likovnih radova i crteža pod nazivom “Grad svih nas”, kao završna aktivnost projekta “RE asistent i medijator u nastavi”, biće održana 15. februara 2016. u holu Opštine Tivat sa početkom u 12 časova. 
Fotografije, likovni radovi i crteži o životu Roma i Egipćana na teritoriji opštine Tivat biće primani svakog radnog dana u Kancelariji za RE pitanjau OŠ Drago Milović i na portirnici Opštine Tivat, ili elektronskim putem na e-mail darka.ognjanovic@opstinativat.com Radovi se mogu slati i na adresu Trg magnolije 1 Tivat. Rok za dostavljanje fotografija je 12.02.2016. godine, do 12,00h.
Za prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće podatke:
- Ime i prezime autora, kontakt telefon i elektronsku adresu
- Fotografiju/e, uz kratak opis.
Autorima 10 najboljih fotografija biće dodijeljene vrijedne nagrade.

Projekat “RE asistent i medijator u nastavi” se realizuje proteklih godinu dana u saradnji Opštine Tivat i NVO “ Udruženje Egipćana”, a finansira se u okviru zajedničkog projektnog poziva Evropske unije i Savjeta Evrope "Promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi". 
Glavna aktivnost projekta je bilo formiranje Kancelarije za RE pitanja u O.Š. Drago Milović, a koja kroz angažman stručnih saradnika pruža svu potrebnu podršku pripadnicima RE populacije za što kvalitetnije uključivanje u obrazovni sistem. Korisnici Kancelarije su djeca, roditelji i nastavnici, kojima saradnici angažovani u Kancelariji pružaju značajnu pomoć prilikom prevazilaženja jezičke barijere, koja predstavlja najizraženiju prepreku za redovno školovanje djece pripadnika RE populacije. U sklopu projekta nabavljena je oprema i materijal neophodan za funkcionisanje Kancelarije.
Obezbijeđeno je pružanje pomoći pedagoškoj službi prilikom testiranje prvaka i upis u prvi razred osnovne škole, sa ciljem savladavanja jezičke barijere prilikom susreta i roditelja i djece sa pedagozima. Organizovan je rad “Predškolice” uz angažovanje vaspitačice i pedagoga za djecu pripadnike RE populacije predškolskog uzrasta, zatim dopunska nastava, jednodnevni izleti za učenike..
Cilj zajedničkog projektnog poziva "Promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi", bio je izabrati 36 lokalnih samouprava iz 7 zemalja jugoistočne Evrope, a selekcija je napravljena od strane Komiteta sastavljenog od predstavnika Vlade i predstavnika odgovarajućih manjinskih institucija iz Crne Gore i Sekretarijata projekta. Aplicirano je sa ukupno 153 aplikacije, a Opština Tivat je jedna od 153, i svega 4 lokalne samouprave u Crnoj Gori, odabrana za dodjelu granta u cilju promovisanja ljudskih i manjinskih prava, što predstavlja svojevrsno priznanje i potvrdu kvaliteta rada u ovoj oblasti.

post slika