Najava X sjednice Skupštine opštine Tivat

22 jun 2021

Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se 30.06.2021. godine, sa početkom u 09:00 časova u Skupštinskoj sali Opštine Tivat. Dnevni red i skupštinski materijal dostuni na linkovima niže.

 • Dnevni red - pdf
 • 01. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2020. godinu - dalje
 • 02. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Tivat - dalje
 • 03. Predlog Odluke o donošenju Elaborata o načinu korišćenju javnog parkirirališta u zahvatu ulica Beogradska, Podgorička i Zagrebačka - dalje
 • 04. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora JP za upravljanje morskim dobrom - dalje
 • 05. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovne prostorije Brand New Tivat - dalje
 • 06. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Gradska biblioteka Tivat - dalje
 • 07. Izvještaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otadom za 2020.godinu - dalje
 • 08. Izvještaj o radu DOO Komunalno sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu - dalje
 • 09. Izvjestaj o radu ViK DOO sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu - dalje
 • 10. Izvještaj o radu PPOV sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu - dalje
 • 11. Izvještaj o radu JU CZK sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu - dalje
 • 12. Izvještaj o radu JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu - dalje
 • 13. Izvještaj o radu JU Sportska dvorana Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu - dalje
 • 14. Izvještaj o radu TOT sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu - dalje
 • 15. Predlog Odluke o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO Parking servis Tivat - dalje
 • 16. Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora DOO Parking servis Tivat - dalje
 • 17. Predlog Odluke o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO ViK Tivat - dalje
 • 18. Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora DOO ViK Tivat - dalje
 • 19. Predlog Odluke o prestanku mandata članici Savjeta DOO Radio Tivat - dalje
 • 20. Predlog Odluke o prestanku mandata jednom članu OD DOO Brand New Tivat - dalje
 • 21. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO Brand New Tivat - dalje
 • 22. Predlog Odluke o razrješenju članice Savjeta za predstavke i pritužbe građana - dalje
 • 23. Predlog Odluke o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine - dalje
Dopuna dnevnog reda - dalje