NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA XXXI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

21 okt 2019

Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu XXXI sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 29.10.2019. godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.com najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.

 

Broj: 0303-030-3/5

Tivat,18.10.2019.godine

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT