OBAVJEŠTENJE

14 nov 2019

Obavještavamo Vas da je organizovano prethodno učešće javnosti u periodu od 11.11. do 11.12.2019.godine u cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Golf I Donji Radovići Zapad", Opština Tivat.

Na predmetnom linku se nalazi koncept planskog dokumenta:

http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/213476/Prethodno-ucesce-javnosti-sa-ciljevima-i-svrhom-izrade-Izmjena-i-dopuna-DUP-a-Golf-i-Donji-Radovici-Zapad-Opstina-Tivat-mogucim.html#

Predlozi, sugestije i podaci mogu se dostavljati Ministarstvu održivog razvoja i turizma na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.