OBAVJEŠTENJE – DRUGI KRUG OBUKE ZA UPOTREBU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

08 feb 2018

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo  poziva sve poljoprivredne proizvođače kao i sve ostale zainteresovane korisnike sredstava za zaštitu bilja, da se prijave za pohađanje obuke za upotrebu ovih sredstava. Obuku organizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa  Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Prijave za pohađanje obuke dostavljaju se do 31.03.2018.godine.

Podnosioci zahtjeva će o terminima obuke biti naknadno i blagovremeno obavješteni, a dinamika obuka koje će biti organizovane po regijama zavisiće od broj podnešenih zahtjeva.

Obrasci prijave mogu se dobiti i u Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo, kao i kod regionalnih Savjetodavnih službi.

Više informacija se može naći  na linku:  http://www.mpr.gov.me/vijesti/181342/Poziv-korisnicima-da-se-prijave-za-drugi-krug-obuke-za-upotrebu-sredstava-za-zastitu-bilja.html