OBILJEŽENJA STABLA U VELIKOM GRADSKOM PARKU

08 feb 2019

Predstavnici Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat i „Komunalno“ d.o.o. Tivat organizovali su akciju obilježavanja stabala u Velikom gradskom parku, koja su tokom predstojećeg perioda predviđena za zamjensku sadnju. Aktivnost je realizovana u skladu sa Planom upravljanja za ovo zaštićeno prirodno dobro, Programom upravljanja za 2019. godinu, i studijom „Katastar stabala sa ocjenom zdravstvenog stanja užeg gradskog jezgra grada Tivta“.

Primjerci predviđeni za zamjensku sadnju su osušena, propala, zakržljala, oboljela i oštećena stabla čija je revitalizacija nemoguća, kao i primjerci invazivnih vrsta i stabala lošije kondicije koja svojim rastom ometaju razvoj vrijednijih primjeraka. Zamjenska sadnja biće vršena sukcesivno, u mjeri i na način da nedostatak stabala bude vidljiv u što je manje mogućoj mjeri. Tokom zamjenske sadnje biće korišćene vrste koje su već zastupljene u Velikom gradskom parku – alepski bor, pinjol, čempres, himalajski kedar, platan, košćela, krupnocvjetna magnolija, i dr. u skladu sa smjernicama datim u Planu upravljanja i Katastru stabala.

Članovi Odbora za zaštitu Velikog gradskog parka, koje kao savjetodavno tijelo djeluje sa ciljem zaštite i unapređenja stanja parka, obišli su obilježena stabla i saglasili se da prioritet budu osušena i propala stabla, kao i primjerci koji ugrožavaju bezbjednost prolaznika i sveukupno zdravstveno stanje dendroflore parka. U skladu sa tim, radovi će u početku biti fokusirani na zonu parka u neposrednoj blizini škole. Svi radovi biće izvedeni pod stručnim nadzorom „Komunalno“ d.o.o. koje upravlja ovim zaštićenim prirodnim dobrim. O svim radovima javnost će biti blagovremeno obavještavana, u prvom redu zbog mjera bezbjednosti koje će biti preduzete tokom izvođenja radova.

post slika