RASPODJELA SREDSTAVA_2019

11 feb 2019

UGOVORI NVO 2019 - PDF

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2019. GODINU - PDF

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2019. GODINU - dalje

NVO sa posebnim statusom - dalje