Obavještenje o izvođenju radova na pripremi terena i sadnji u ulici “Bokeljska”

07 jun 2023

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava javnost da će u četvrtak /08.06./ biti vršeni radovi na pripremi terena za sadnju ukupno 12 sadnica košćele (lat. Celtis australis L), na lokaciji nedavno izgrađenog parkinga u naselju Seljanovo, odnosno na površini predviđenoj za ozelenjavanje na sjeveroistočnom dijelu kat.parcele 293/1 KO Tivat. Isporuka i sadnja sadnica biće obavljena istog ili narednog dana, u zavisnosti od dinamike pripreme sadnih jama.

Radi neometanog pristupa i manevrisanja mehanizacije i ljudstva, molimo vlasnike, odnosno korisnike vozila da ih blagovremeno sklone sa parkinga koji se nalazi u nivou površine za ozelenjavanje, odnosno sjeveroistočno ka stambenim zgradama na kat.parcelama 329/1 i 329/3 obje KO Tivat. Prostor parkinga treba da da ostane privremeno oslobođen od vozila do završetka sadnje.

Mole se građani za razumijevanje i saradnju.

post slika