OBAVJEŠTENJE SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

11 jun 2018

Dana 11.06.2018.godine, inspektor za saobraćaj Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat, izašao je na teren u ulici Markuševina - Pod Kuk, zbog izvođenja radova na jednom dijelu puta u cilju spajanja na kanalizacionu mrežu.

Investitor “TEHNO TOURS” d.o.o. je na osnovu rješenja Sekretarijata za komunalne poslove i saobracaj br: 1005-340-up-60/2 bio dužan da navedene radove završi u roku (od 30.05 do 31.05.2018. godine). Imenovani nije doveo put u prvobitno stanje kako je navedeno u rješenju, već je izvođenjem radova napravio veće oštećenje na pomenutoj dionici, tako da je nemoguće odvijanje saobraćaja u većoj dužini puta, te je na osnovu člana 32 stav 1 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br. 24/12 – 28/16 od 15.06.2016) i na osnovu člana 39 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, donešeno Rješenje kojim se zabranjuje saobraćaj za sve vrste teretnih vozila u navedenoj ulici. Na početku ulice nalazi se saobraćajni znak sa obavještenjem i zapisnikom. Zabrana je privremenog karaktera i važi do uklanjanja nepravilnosti, odnosno dok pomenuti investitor ne dovede put u prvobitno stanje. Takođe će protiv istog biti pokrenut postupak zbog navedene štete.

post slika