CENTRALNA JAVNA RASPRAVA U VEZI OPŠTEG PLANA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU TIVAT

11 jun 2018

Na osnovu Zaključka Predsjednice opštine br. 0101-355-481 od 11.06.2018. Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo obaviještava zainteresovanu javnost da će se Centralna javna rasprava u vezi Opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda od lokalnog značaja za opštinu Tivat održati 19.06.2018. godine, u sali za sastanke na II spratu opštine (sala 15C), sa početkom u 10:00h.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF
OPŠTI PLAN ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA PERIOD OD 6 GODINA, TIVAT 2018-2023 NACRT - dalje