OBAVJEŠTENJE

26 feb 2014

U cilju blagovremenog upoznavanja poljoprivrednika sa podsticajnim mjerama u poljoprivredi i uslovima za ostvarivanje istih, 25.02.2014.godine u Opštini Tivat održane su dvije prezentacije i predavanje i to: prezentacija Programa podsticajnih mjera u poljoprivredi Opštine Tivat i Agrobudžeta i predavanje; Zaštita vinove loze, maslina i agruma. Predavanje je bazirano na zaštitu voćaka koje se mora primjeniti u periodu pred kretanje vegetacije i u prolećnom periodu. Iz predavanja dobili smo preporuke za primjenu određenih sredstava protiv čađavice i štitastih vaši koje su prisutne na drvoredu divljih narandži u našem gradu. Preporuka za tretiranje biće poslata JKP Tivat, radi primjene preporučenih mjera.
Prezentacije i predavanje održano je u saradnji Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Opštine Tivat, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, regionalnog centra Herceg Novi i Službe za selekciju stoke, regionalnog centra Bar. Odaziv i interesovanje poljoprivrednika bio je veoma dobar. Zahvaljujemo se učesnicima i svim poljoprivrednicima koji su prisustvovali prezentaciji.

post slika