Obilazak Akvarijuma “Boka” za đake OŠ “Drago Milović” povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine

09 jun 2022

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat je povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine organizovao posjetu Akvarijumu „Boka” za 170 učenika trećeg razreda osnovne škole „Drago Milović” iz Tivta.

Kao prioritet u razvoju zaštite životne sredine, Sekretarijat za uređenje prostora prepoznaje edukaciju najmlađih i ukazivanje na potrebu solidarnosti i zajedničkog rada na očuvanju i poboljšanju u ovoj oblasti. U tom cilju svi važnije ekološki datumi obilježavaju se sa djecom predškolskog i školskog uzrasta i tako upotpunjavaju njihova znanja stečena u učionicama boravkom u prirodi ili na mjestima koja će im približiti ekosisteme koji ih okružuju. Vodiči Akvarijuma upoznali su učenike sa živim svijetom mora i ukazali na važnost očuvanja ovog važnog segmenta životne sredine. Učenici su imali priliku da vide razne životinjske vrste prisutne u svjetskim morima, Sredozemnom moru, kao i one koje su tipične za Jadransko more i Bokokotorski zaliv. Naročito su im bili interesantni bazeni sa ajkulama, meduzama i morskim konjićima.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1972. godine proglasila je 5. jun Svjetskim danom zaštite životne sredine i narednih godina obilježavanje ovoga dana prerasta u globalnu kampanju podizanja svijesti o problemima životne sredine.

post slika

Galerija