OBUKA NA TEMU BORBE PROTIV KORUPCIJE

29 mar 2017

U cilju pružanja pomoći jedinicama lokalne samouprave da aktivnosti u planu borbe protiv korupcije na lokalnom nivou usklade sa obavezama koje proističu iz strateških nacionalnih dokumenata, Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove organizuju obuku na temu “Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koja je predviđena Planom obuka lokalnih službenika i namještenika za 2017. godinu.

Na obuci, koja će se za južni region, održati u petak, 31. marta 2017. godine, u Tivtu – Multimedijalna sala Opštine Tivat , sa početkom u 10 sati biće predstavljen model Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi 2017/2018. godine koji treba opštinama da posluži kao osnova i pomoć za pripremu i donošenje sopstvenog Akcionog plana.
Drugi dio obuke biće posvećen načinu izvještavanja o realizaciji obaveza koje proističu za opštine iz nacionalnih strateških dokumenata i posebno Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23.
Ciljna grupa za obuku su članovi opštinskog Tima za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi i menadžer integriteta.Predavači na obuci su Saša Šćekić, pomoćnik Generalnog sektetara Zajednice opština i Jela Mrdak, rukovoditeljka Službe za internu reviziju opštine Tivat.