Obuka “ Proces regionalizacije/komercijalizacija javnih usluga”

05 jul 2013

U Opštini Tivat 03.07.2013. godine u okviru projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“ održan je trening za program obuke „Proces regionalizacije/komercijalizacija javnih usluga“ za južni region, kojem su prisustvovali i članovi radne grupe za pripremu Lokalnog plana upravljanja otpadom za Opštinu Tivat: Jovanka Laličić, Zorica Gverović, Tonko Lukšić, Jovan Brinić, Biljana Krivokapić, kao i pripravnik Ratko Perišić.
          Prisutni su imali priliku da se upoznaju i da diskutuju na teme:
-    Zakonodavni okvir za saradnju u regionalizaciji; Uspostavljanje institucionalnog okvira za regionalnu saradnju;
-    Proces razdvajanja – ko šta radi?
-    Formiranje regionalnih centara za upravljanje otpadom – procedura “korak po korak”;
-    Identifikacija troškova: kapitalni i operativni troškovi; objekti za upravljanje otpadom – planiranje;
-    Identifikacija jedinstvene naknade za upravljanje otpadom; paušalno plaćanje; varijabilna stopa.

post slika