OBUKA ZA MULTIDISCIPLINARNI TIM “ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI”

01 jul 2014

Zaštita od nasilja u porodici tema je obuke za multidisciplinarni tim za primjenu zakonodavstva iz oblasti zaštite od nasilja u porodici, u čijem se sastavu nalaze članovi/ce relevantnih nadležnih institucija iz opština Kotor, Tivat i Budva, a koju je organizovala opština Budva .Ispred opštine Tivat obuci je prisustvovala koordinatorka mr Darka Ognjanović, a prisutni su bili članovi tima iz Centra za socijalni rad Tivat , Uprave policije,sudstva, tužilaštva, i škola.
Posao ovog Tima je koordinirana zaštita žrtvama porodičnog nasilja odnosno zajednički rad na rješavanju prijavljenih slučajeva nasilja u porodici u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Protokola o postupanju relevantnih institucija u slučajevima nasilja u porodici, u skladu sa Strategijom zaštite od nasilja u porodici i obavezama koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata, na prvom mjestu Istanbulske konvencije.

Zaštita od nasilja predstavlja jednu od tri komponente IPA 2010 Programa za rodnu ravnopravnost koji sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori.

Prije same obuke učesnicima se obratio ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović Prema njegovim riječima, statistika o nasilju u porodici zabrinjava, s obzirom da je prošle godine bilo 637 prijava. Od toga je 45 odsto bilo nasilje nad ženama, 42 odsto nad djecom, osam odsto nad muškarcima, dok je četiri odsto bilo nasilje nad starim i iznemoglim osobama. “Borba protiv nasilja u porodici zajednički je cilj svih nas, a najvažnija je prevencija koja je nejjeftinija, najbezbolnija i najbolja. Često je preskačemo iako tu možemo da dobijemo najviše efekata. “
Kao predavači na obuci bili su su g-din Srđan Đurović, Predsjednik područnog organa za prekršaje u Podgorici, Veljko Rutović ispred Tužilaštva, Nataša Međedović, NVO SOS Telefon za pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja, Nikšić i Slavko Milić, Centar za bezbjednost u Nikšiću.

post slika