Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje montažno-demontažnog objekta skladišne namjene

17 nov 2022

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Adriatic Marinas“ doo iz Tivta, Ul. Blaža Jovanovića br.1, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje montažno-demontažnog objekta skladišne namjene, na katastarskoj parceli br. 965/14 KO Tivat, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijata za uređenje prostora, je srijeda 23.11.2022.godine.

Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju - detaljnije

Dokumentacija za odlucivanje - detaljnije